autorijschool ijzendijke

Theorieles

lesZonder theorie kan je geen praktijk examen afleggen. Dit geldt zowel voor de auto als voor de bromfiets. Het theoretische gedeelte van de rijopleiding wordt vaak onderschat. Via de webshop kun je de benodigde boeken bestellen of online je theorie oefenen en proefexamens maken. Dit doen wij in samenwerking met Veka Best. Natuurlijk komen deze boeken en online oefeningen overeen met de wijze waarop het CBR het examen afneemt en zo kom je goed voorbereid op het theorie-examen. Bij deze boeken of online oefeningen kan een leerling zich optimaal voorbereiden op het theorie-examen. Wanneer je een oefeningen via internet volgt, wordt alles via dia’s en door middel van vragen uitgelegd. Indien nodig, kan er individueel les gegeven worden. Vanaf je 16e jaar kan je theorie-examen doen voor de auto en vanaf 15,5 jaar voor de bromfiets.

Wij raden je aan om naast de praktijk ook direct met je theorie te beginnen. Wanneer je al snel de theorie goed hebt bestudeerd, dan zullen de praktijklessen ook soepeler verlopen. Begin dus op tijd aan je theorie.

Het theorie-examen voor de bromfiets

Het bromfiets theorie-examen bestaat uit 50 vragen waarvan je er minimaal 44 vragen goed moet beantwoorden om te slagen voor dit examen. Het type vragen dat je kunt tegenkomen zijn: ja/nee vragen meerkeuze vragen en vragen waar je zelf een getal moet invullen.

Het theorie-examen voor de personenauto bestaat per 1 november 2019 uit drie onderdelen

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)
  • Een onderdeel over verkeersregels (12 vragen)
  • Een onderdeel over verkeersinzicht (28 vragen)

Vanaf 1 november 2019 slaag je voor het theorie-examen als:

  • Je 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning
  • Je 10 vragen goed hebt (van de 12) van de onderdelen verkeersregels
  • Je 25 vragen goed hebt (van de 28) van het onderdeel verkeersinzicht

Er zijn negen examenonderwerpen onderwerpen. Hieronder zijn de negen onderwerpen waarover er in het examen vragen gesteld kunnen worden.

Kijk je op een mobieltje? Scroll / swipe dan naar rechts:

OnderwerpOmschrijvingGevaarherkenningKennisInzicht
VoertuigkennisDe eisen die aan een auto gesteld worden zoals verlichting, lading en kennis van bijvoorbeeld dashbordsymbolen en gebruik van spiegels
V
WetgevingDe algemene voorschriften uit de verkeerswetgeving en documenten die te maken hebben met het gebruik van de auto
V
GevaarherkenningHet herkennen van gevaar in verschillende situaties en weten wat je moet doen: remmen, gas los of niets
V
Voorrang en voor laten gaanVoorrang geven op kruispunten en het voor laten gaan bij afslaan en voetgangers
V
V
Gebruik van de wegDe plaats op de weg, voorsorteren, inhalen, stilstaan, parkeren en maximumsnelheid
V
V
Verantwoord verkeersdeelname en milieubewust rijdenWelke vaardigheden en kennis zijn belangrijk voor een veilige verkeersdeelname en om zuinig te rijden?
V
V
Verkeerstekens en aanwijzingenVerkeersborden, verkeerslichten, verkeerstekens op het wegdek, aanwijzingen (bijvoorbeeld van een agent).
V
V
Bijzondere wegen, weggedeelten, weggebruikers en manoeuvresRijden over snelweg of in een erf en wat je wel en niet mag doen bij een militaire colonne of een rouwstoet. Hoe te handelen tijdens een bijzondere manoeuvre.
V
V
Veilig rijden met het voertuig en reageren op noodsituatiesHet gebruik van lichten, geven van signalen, gebruik van autogordel, zitplaatsen, reageren in noodsituaties zoals een ongeluk of pech.
V
V